Ảnh bìa bài viết Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Chi tiết quy trình chỉ định thầu rút gọn theo từng loại gói thầu

Rate this post

Chỉ định thầu rút gọn là hình thức để bạn có thể lựa chọn nhà thầu theo quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013. Hầu hết các nhà đầu tư đều muốn đẩy nhanh tiến độ đấu thầu để giảm bớt rủi ro và cũng vì thủ tục chọn nhà thầu đơn giản, được thực hiện nhanh nên có thể đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu. Cùng MECI tìm hiểu về quy trình chỉ định thầu rút gọn theo từng loại gói thầu khác nhau trong bài viết sau nhé!

Sách về luật đấu thầu
Sách về luật đấu thầu do Nhà nước ban hành vào ngày 26/11/2013

Chỉ định thầu rút gọn là một hình lựa chọn một nhà thầu cho một gói thầu về nhiều lĩnh vực khác nhau như mua sắm, thi công dự án trong những trường hợp bất khả kháng liên quan tới thời tiết, dịch bệnh, các gói thầu là bí mật quốc gia, gói thầu tư vấn đặc biệt.

Khi nào sử dụng chỉ định thầu rút gọn?

Các trường hợp luật định dưới đây có thể sử dụng chỉ định thầu rút gọn:

 • Khi có sự cố bất khả kháng hay để đảm bảo bí mật nhà nước nên cần thực hiện ngay gói thầu để xử lý kịp thời hoặc khắc phục hậu quả; gói thầu cần thực hiện kịp thời tránh gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng; mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách.
 • Trường hợp cấp bách cần triển khai gói thầu để đáp ứng mục đích bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo.
 • Các ngành công nghiệp để đảm bảo tính tương thích cần chọn chính nhà thầu đã thực hiện trước đó để cung cấp dịch vụ phi tư vấn; các gói thầu vì mục đích thử nghiệm, nghiên cứu; gói thầu để mua bản quyền sở hữu trí tuệ.
 • Gói thầu chỉ định cho người thiết kế kiến trúc công trình phải đáp ứng được đủ điều kiện năng lực theo luật định hoặc trúng tuyển để tư vấn lập báo cáo nghiên cứu và thiết kế xây dựng; gói thầu khi được thi công phải cần được đảm bảo từ khâu sáng tác đến khi thi công đều được gắn chặt với quyền tác giả.
 • Trong các trường hợp di dời các công trình hạ tầng, ra phá bom, mìn thì sẽ thực hiện gói thầu chỉ định để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng.
 • Các gói thầu luôn phải nằm trong mức cho phép của Chính phủ và phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ngay tại thời điểm bắt đầu gói thầu cung cấp những sản phẩm, dịch vụ công.
Mô hình tượng trưng một nhóm nhà thầu nhưng chỉ có mô hình màu cam được nhà đầu tư chọn
Các nhà thầu muốn nhận dự án nhưng chủ đầu tư chỉ chọn một người đáp ứng đủ điều kiến

Trên đây là một trong những trường hợp có thể áp dụng chỉ định thầu và một số trường hợp cần đáp ứng đủ điều kiện như thu xếp vốn phù hợp, đáp ứng được thời gian thực hiện gói thầu; có quyết định đầu tư hoặc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt trước đó; trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đấu thầu phải có tên nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu; việc chỉ định thầu chỉ được thực hiện trong thời hạn luật định tính từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký hợp đồng.

Các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu rút gọn

Hạn mức chỉ định thầu được quy định tại Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Theo đó, gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm: Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công; không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Quy trình chỉ định thầu rút gọn theo từng loại gói thầu

Theo quy định của thủ tục chỉ định thầu rút gọn sẽ có 2 gói thầu khác nhau vì vậy sẽ có 2 quy trình khác nhau bạn cần phải phân biệt thực hiện đúng quy trình cho từng gói thầu. Dưới đây là quy trình chi tiết đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả và gói thầu trong hạn mức.

Đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả

 • Gói thầu cần được thực hiện để khắc phục hoặc xử lý hậu quả do những trường hợp bất khả kháng gây ra như thiên tai, bão, dịch bệnh;
 • Gói thầu cần thực hiện để đảm bảo bí mật của nhà nước;
 • Gói thầu cần được thực hiện ngay để tránh gây những nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
 • Gói thầu để mua những trang thiết bị y tế, thuốc để triển khai về công tác phòng chống dịch bệnh trong trường hợp khẩn cấp, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật của nhà nước.

Dưới đây là quy trình thực hiện:

 • Bước 1 – Chủ đầu tư quản lý gói thầu và lựa chọn nhà thầu phù hợp nhất: Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ quản lý gói thầu xác định và giao nhiệm vụ cho nhà thầu có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện ngay gói thầu
 • Bước 2 – Hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu trong vòng 15 ngày: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày được giao thầu thì các bên cần phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị hợp đồng và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó hợp đồng phải xác định yêu cầu về phạm vi, các nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần phải đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, cùng nhau hoàn thiện nội dung hợp đồng.
 • Bước 3 – Phê duyệt kết quả và ký kết hợp đồng: Dựa trên nội dung đã thương thảo trong nội dung của hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp sẽ có trách nhiệm để quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Bước 4 – Thực hiện nghiệm thu gói thầu và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng.

Đối với gói thầu trong hạn mức

Dưới đây là quy trình đối với gói thầu trong hạn mức:

 • Bước 1 – Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được lựa chọn: Bên mời thầu sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán ngày được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng bao gồm các điều khoản cho nhà thầu được chủ đầu tư hoặc quản lý trực tiếp xác định có đầy đủ kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
 • Bước 2 – Tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng: Nội dung dự thảo trong hợp đồng bao gồm các yêu cầu yêu cầu về phạm vi, các nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần phải đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, cùng nhau hoàn thiện nội dung hợp đồng để làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện ký kết hợp đồng.
 • Bước 3 – Ký kết hợp đồng: Hai bên đạt được thỏa thuận và hợp đồng ký kết giữa các bên đảm bảo phù hợp với các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Khi các quy trình đều thông qua hai bên tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định.

Như vậy qua bài viết bạn đã nắm được quy trình chỉ định thầu rút gọn bên cạnh đó là những trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn sẽ giúp bạn tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đẩy nhanh tiến độ của dự án. Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn hãy theo dõi MECI để nhận được nhiều bài viết hay nhé!

Câu hỏi thường gặp

Thời gian hoàn thành thủ tục chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả là bao lâu?

Thời gian để thực hiện việc chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả là trong vòng 15 ngày kể từ ngày được giao thầu.

Có mấy loại chỉ định thầu rút gọn?

Hiện nay có 2 loại chỉ định thầu rút gọn bao gồm:
– Gói thầu khắc phục hoặc hạn chế hậu quả
– Thực hiện nghiệm thu gói thầu và hoàn tất việc thanh lý hợp đồng

Công ty Cổ phần Công nghiệp MECI Sài Gòn

Chúng tôi là

nhà xưởng

"Ô Sin"

Scroll to Top