Ảnh bìa bài nghị định 136

Nghị định 136 quy định về Thẩm duyệt thiết kế Phòng cháy chữa cháy

5/5 - (1 bình chọn)

Nghị định 136 của chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng cháy chữa cháy (PCCC), để xây dựng dự án, công trình cũng cần lưu ý về luật PCCC này. Cùng tìm hiểu chi tiết những quy định của luật về PCCC cần lưu ý để được thẩm duyệt khi thi hành dự án, công trình qua bài viết sau. 

Đối tượng nào cần phải xin thẩm duyệt thiết kế PCCC?

Theo khoản 3 điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Đối tượng thuộc diện thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy bao gồm:

  • Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật quy hoạch.
  • Các dự án, công trình quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo Nghị định này khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn PCCC quy định tại điểm b khoản B điều này.
  • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn Phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục 5 ban hành kèm theo nghị định này. Khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn PCCC quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Như vây, khi xây dựng mới một dự án, công trình nào đó, muốn biết có thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC, chúng ta phải xem dự án, công trình đó có thuộc Phụ lục 5 Nghị định 136 của Chính phủ hay không.

Chi tiết phụ lục 5 của Nghị định 136 về Luật PCCC và luật sửa đổi bổ sung

Phụ lục 5 Nghị định 136 của Chính phủ bao gồm 21 mục, trong đó liệt kê cụ thể các hạng mục công trình với các tiêu chí về số tầng, số cấp, số người,..

Phụ lục 5 Nghị định 136 về PCCC trang số 1
Chi tiết 10 nội dung của phụ lục 5, nghị định 136 về PCCC

 

Chi tiết điều 11 đến 21 của phụ lục 5, nghị định 136 về PCCC trang số 2
Phụ lục 5 Nghị định 136 về PCCC trang số 2

Ví dụ điển hình về các hạng mục buộc phải xin phẩm duyệt thiết kế PCCC

Để làm căn cứ xác định công trình có phải làm thẩm duyệt thiết kế về PCCC, sau đây cùng Sumitech điểm qua một số ví dụ cụ thể một số dạng công trình và xác định xem công trình đó có thuộc diện phải xin phẩm duyệt PCCC không nhé.

Ví dụ 1

Công trình khách sạn có quy mô 6 tầng, khối tích 4.500m3.

Căn cứ công năng sử dụng thì công trình được đối chiếu theo mục số 7 của phụ lục 5 Nghị định 136.

NĐ 136 Mục 7 phụ lục 5 quy định về PCCC tại Công trình khách sạn
Mục 7 phụ lục 5 NĐ 136 về Công trình khách sạn

Với quy mô 6 tầng và 4.500m3 thì công trình khách sạn không thuộc danh mục dự án, công trình phải thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy và chữa cháy.

Ví dụ 2

Công trình văn phòng có quy mô gồm 1 hầm, 3 tầng và tầng sân thượng, khối tích công trình 6.000m3.

Căn cứ công năng sử dụng thì công trình được đối chiếu theo mục số 8 của phụ lục 5 Nghị định 136.

Nghị định 136 Mục 8 Phụ lục 5 về PCCC tại công trình văn phòng, công ty,...
Mục 8 phụ lục 5 Nghị định 136 về công trình văn phòng,…

Với quy mô khối tích công trình 6.000m3, lưu ý khối tích công trình có tính cả khối tích của tầng hầm thì công trình văn phòng này thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Như vậy những thông tin chi tiết bên trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn Nghị định 136 hướng dẫn về Luật phòng cháy chữa cháy. Nghị định 136 về PCCC áp dụng từ 10/01/2021. Tìm hiểu thêm những thông tin liên quan khác tại website của chúng tôi. 

Nguồn: https://sumitech.vn/xay-dung/he-thong-pccc/nghi-dinh-136-tham-duyet-thiet-ke-pccc.html

 

Scroll to Top