Ảnh bìa bài viết Công thức tính thuế TNCN

Công thức tính thuế TNCN theo từng đối tượng đầy đủ nhất

Rate this post

Thuế thu nhập cá nhân là một trong các loại thuế phổ biến nhất, hầu hết người lao động đều đã biết đến loại thuế này. Đây là khoản tiền được trích nộp từ chính thu nhập và các nguồn khác sau khi giảm trừ chi phí và ngân sách nhà nước. Sau đây là công thức tính thuế TNCN đầy đủ và chi tiết nhất.

Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà mỗi cá nhân sẽ phải trích nộp vào ngân sách Nhà nước. Khoản tiền này xuất phát từ tiền thu nhập của người đó sau khi đã giảm trừ các chi phí. Tuy nhiên hình thức thuế này không thực hiện với những cá nhân thu nhập thấp. Mục đích của việc này công thức tính thuế thu nhập cá nhân là để làm tăng sự công bằng trong các tầng lớp xã hội.

Một chiếc máy tính bỏ túi và một cuốn sổ để trên bàn
Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền đóng thuế trích từ thu nhập của cá nhân đó.

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân theo đối tượng

Dưới đây là công thức tính dựa theo đối tượng: cư trú có hợp đồng, cư trú không hợp đồng và không cư trú.

Đối tượng cá nhân cư trú có hợp đồng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được tính bằng công thức: Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Trong đó:

 • Thu nhập tính thuế bằng Thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ.
 • Thu nhập chịu thuế bằng Tổng thu nhập trừ đi các khoản thu nhập được miễn thuế và các khoản thu nhập không phải chịu thuế.
 • Tổng thu nhập là thu nhập nhận được từ: tiền lương, tiền công, các khoản tiền lương dưới hình thức không bằng tiền, các khoản phụ cấp, hỗ trợ, tiền thưởng

Cụ thể, mức thuế thu nhập cá nhân của các đối tượng cư trú có hợp đồng lao động dựa trên thu nhập sẽ được tính như sau:

 • Mức 1: Những đối tượng thu nhập 0 – 5 triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 5%. Cụ thể: 0 triệu VNĐ + 5% thu nhập tính thuế.
 • Mức 2: Những đối tượng thu nhập 5 – 10 triệu/tháng thì áp dụng mức thuế suất 10%. Cụ thể là: 0,25 triệu VNĐ + 10% thu nhập tính thuế.
 • Mức 3: Những đối tượng thu nhập 10 – 18 triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 15%. Cụ thể là: 0,75 triệu VNĐ + 15% thu nhập tính thuế.
 • Mức 4: Những đối tượng thu nhập 18 – 32 triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 20%. Cụ thể là: 20% thu nhập tính thuế + 1,95 triệu VNĐ.
 • Mức 5: Những đối tượng thu nhập 32 – 52 triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 25%. Cụ thể là: 25% thu nhập tính thuế + 4,75 triệu VNĐ.
 • Mức 6: Những đối tượng thu nhập 52 – 80 triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 30%. Cụ thể là: 30% thu nhập tính thuế + 9,75 triệu VNĐ.
 • Mức 7: Những đối tượng thu nhập trên triệu/tháng áp dụng mức thuế suất 15%. Cụ thể là: 35% thu nhập tính thuế + 18,15 triệu VNĐ.
Một người đang sử dụng máy tính cầm tay để tính toán
Công thức tính thuế thu nhập cá nhân được áp dụng nhiều nhất là công dân cư trú có hợp đồng

Đối tượng cá nhân cư trú không hợp đồng

Theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2015 Thuế thu nhập cá nhân của người cư trú không hợp đồng lao động sẽ được tính bằng 10% tổng thu nhập của họ.

Đối tượng cá nhân không cư trú

Đối với các cá nhân không cư trú, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = 20% Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

Trong đó: Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân = Tổng thu nhập – Các khoản thu nhập không chịu thuế Thu nhập cá nhân – Các khoản thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân.

Các công thức tính thuế TNCN 2023 khác

Công thức tính thuế TNCN với tiền hoa hồng môi giới

Theo quy định của Thông tư số 111/2013/TT – BTC có 2 trường hợp sau đây sẽ áp dụng thu thuế thu nhập cá nhân từ tiền hoa hồng môi giới. Đó là:

 • Người lao động không ký hợp đồng hoặc ký chưa đủ 3 tháng có mức thu nhập từ tiền hoa hồng trên 2 triệu/lần thì phải chịu mức thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10% trước khi trả cho người lao động.
 • Đối với người lao động có cư trú nhưng ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập hoa hồng thực hiện chiết khấu theo công thức sau: Tiền thuế Thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất theo từng bậc lũy tiến.
Hai người đàn ông bắt tay nhau
Người lao động thu nhập từ tiền hoa hồng làm môi giới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Tính thuế thu nhập cá nhân với tiền làm thêm

Khi người lao động làm thêm giờ vào các ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, làm thêm vào ban đêm. Người lao động được trả mức lương cao hơn so với giờ làm việc bình thường. Phần thu nhập cao hơn sẽ được miễn thuế còn lại vẫn phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Tính thuế thu nhập cá nhân với tiền nhượng quyền thương mại

Cũng tại Thông tư 111/2013/TT – BTC, đối với số tiền vượt quá 10 triệu đồng theo giá trị hợp đồng chuyển nhượng thì người nộp thuế phải chịu mức đóng 5%.

Trên đây là công thức tính thuế thu nhập cá nhân 2022 đầy đủ, chi tiết nhất. Hiện nay pháp luật đã có quy định cho phép cá nhân tổ chức có thể tự quyết toán thuế qua mạng. Do đó bạn có thể tham khảo các công thức trên để tự tính cho mình và hoàn thành các nghĩa vụ công dân đối với nhà nước.

Câu hỏi thường gặp

Lương bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Nếu bạn là người không có người sống phụ thuộc thì tổng thu nhập một tháng trên 11 triệu đồng cần đóng thuế thu nhập cá nhân. Nếu có người sống phụ thuộc thì trên 15,4 triệu sẽ phải đóng thuế.

Thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Công thức tính thuế TNCN của lao động thử việc có hợp đồng

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC nên người lao động thử việc nhưng có hợp đồng và có mức thu nhập trên 2 triệu đồng thì doanh nghiệp nơi thử việc sẽ thực hiện chiết khấu trừ đi 10% trước khi trả lương người lao động.

Tính thuế thu nhập cá nhân online được không?

Có hiện nay có những hệ thống tiện lợi giúp tính thuế thu nhập cá nhân với tiền lương, tiền công chỉ trong vài giây. Người dùng chỉ cần truy cập vào trang web sau đó điền đầy đủ thu nhập trong một tháng. (Thu nhập này gồm tiền công, tiền lương, tiền thưởng đã trừ các loại bảo hiểm. Sau đó điền số người sống phụ thuốc bạn. Cuối cùng chỉ cần chờ đợi kết quả.

Scroll to Top