Ảnh bìa bài viết Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cách lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Rate this post

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển trong một khoảng thời gian nhất định. Bài viết này MECI sẽ tập trung vào việc phân tích, hướng dẫn và giới thiệu mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm mạnh, điểm yếu và định hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hay còn được gọi là Báo cáo lợi nhuận và lỗ lãi (Income Statement hoặc Profit and Loss Statement), là một tài liệu tài chính quan trọng trong quản lý doanh nghiệp. Bảng này tổng hợp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận (hoặc lỗ) của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một quý hoặc một năm.

>> Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính của một doanh nghiệp chỉ với 3 bước.

Ảnh minh họa về hai người và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp xem xét chi tiết về doanh thu, phân tích đóng góp của từng khía cạnh vào doanh thu tổng thể.

Ý nghĩa của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và các bên liên quan. Dưới đây là một số ý nghĩa của bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giúp đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian cụ thể, bằng cách so sánh các chỉ số tài chính như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận và biên lợi nhuận. Điều này giúp người quản lý và các bên liên quan đánh giá xem doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả hay không.
 • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, người đọc cũng có thể nắm bắt được các chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả trong kỳ, như giá vốn bán hàng, chi phí bán hàng, tài chính, quản lý doanh nghiệp. Qua việc so sánh biến động của các khoản chi phí này so với cùng kỳ, người đọc có thể đánh giá xem chúng có phù hợp với mức tăng/giảm của doanh thu hay không.
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn có ý nghĩa quan trọng khác là giúp các bên quan tâm đánh giá mức độ đóng góp của doanh nghiệp đối với xã hội một cách rõ ràng. Khi một doanh nghiệp đạt được lợi nhuận cao, điều này chứng tỏ hoạt động kinh doanh đang diễn ra theo đúng hướng, sử dụng nguồn lực và nguyên liệu đầu vào một cách hiệu quả.

Cách để lập một bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường được chia thành nhiều phần. Các thành phần của bảng báo cáo sẽ có một chức năng riêng khác nhau, vì vậy bạn cần đọc từng phần một để hiểu rõ hơn về các quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ sở lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cơ sở lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm các thông tin và số liệu cơ bản về hoạt động kinh doanh của công ty. Dưới đây là các cơ sở chính để lập bảng báo cáo:

 • Doanh thu: Số tiền mà doanh nghiệp đã thu được từ việc kinh doanh bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Chi phí hàng hóa: Bao gồm chi phí mua hàng hoá, thành phẩm hoặc dịch vụ cung cấp để đạt được doanh thu. Đây là một yếu tố quan trọng để tính toán lợi nhuận gộp (gross profit).
 • Chi phí hoạt động: Bao gồm các chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm hoặc dịch vụ, như chi phí nhân viên, chi phí marketing, chi phí thuê mặt bằng, chi phí quản lý và chi phí vận hành công ty. Đây là một yếu tố quan trọng để tính toán lợi nhuận ròng (net profit).
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận được tính bằng cách trừ chi phí hoạt động từ doanh thu. Đây là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu suất tài chính của công ty.

Các thành phần quan trọng trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thường bao gồm các thành phần sau:

 • Doanh thu
 • Chi phí hàng bán
 • Lợi nhuận gộp
 • Chi phí hoạt động
 • Lợi nhuận hoạt động
 • Chi phí tài chính
 • Thu nhập hoạt động khác
 • Lợi nhuận trước thuế
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Lợi nhuận sau thuế

Mẫu bảng báo báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133 và 200

Doanh nghiệp nên lựa chọn bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của pháp luật cho phù hợp. Mỗi bảng sẽ có những cách sử dụng khác nhau nhất định. Và dưới đây là hai mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 và Thông tư 200.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133
Mẫu bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối tượng áp dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 133 là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ, hoạt động trong mọi ngành nghề và các thành phần kinh tế. Trong đó, có đối tượng loại trừ là các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu hơn 50% vốn điều lệ, các công ty niêm yết theo quy định của pháp luật chứng khoán, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã, và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán…

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối theo thông tư 200
Thông tư 200 có thể áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn.

Đối tượng áp dụng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200 là các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực và mọi thành phần kinh tế, bao gồm cả doanh nghiệp vi mô, đều có thể áp dụng.

Cách đọc bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Ảnh minh họa về cách đọc bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả
Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp một cái nhìn tổng quan về lợi nhuận, doanh thu, chi phí và các chỉ số tài chính quan trọng khác.

Để đọc bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh một cách nhanh chóng và dễ dàng, ta có thể thực hiện các bước sau:

 • Bước 1 – Nhóm doanh thu và chi phí: Phân chia riêng các mục doanh thu và chi phí để dễ dàng theo dõi sự biến động của chúng.
 • Bước 2 – Tính tỷ trọng: Nên tính toán tỷ trọng của từng hạng mục doanh thu trong tổng doanh thu và tỷ trọng từng hạng mục chi phí trong tổng chi phí. Xem xét sự thay đổi của các tỷ trọng này so với cùng kỳ trước.
 • Bước 3 – Quan sát sự thay đổi: Theo dõi báo cáo kết quả kinh doanh để xem doanh thu trong kỳ đạt mức nào, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận ròng của doanh nghiệp hiện tại là cao hay thấp. Nếu các chỉ số tăng trưởng, điều này cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt, diễn tiến theo hướng phát triển và có khả năng tăng trưởng trong tương lai. Ngược lại, nếu có sự giảm đi, có thể đòi hỏi sự xem xét và điều chỉnh.

Việc thực hiện các bước trên sẽ giúp ta có cái nhìn tổng quan về hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp và nhận biết các xu hướng và sự thay đổi quan trọng.

>> Báo cáo tài chính là gì? 3 điểm cực quan trọng cần lưu ý trong các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá và phân tích hiệu suất kinh doanh của một công ty. Trên cơ sở đọc và hiểu bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, ta có thể rút ra những nhận định và kết luận quan trọng về hiệu suất kinh doanh của công ty và đánh giá được sự phát triển của công ty trong thời gian qua.

Câu hỏi thường gặp

Tại sao phải phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh?

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin và đánh giá hiệu suất kinh doanh của công ty. Nó không chỉ giúp hiểu rõ tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh hiện tại, mà còn hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định chiến lược và cải thiện hiệu quả hoạt động. Đồng thời, nó cũng tạo ra sự minh bạch và đáng tin cậy, tăng cường lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan và đánh giá sự bền vững và khả năng phát triển của công ty.

Cần lưu ý điều gì khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh?

Khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh, cần lưu ý các điểm sau:
– Thu thập và kiểm tra dữ liệu kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của báo cáo.
– Đánh giá và phân tích kết quả kinh doanh để có được cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
– Sử dụng các tiêu chí và chỉ số phù hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
– Lưu ý đến các quy định và yêu cầu về báo cáo tài chính của pháp luật, để đảm bảo báo cáo đầy đủ và hợp pháp.
– Chú ý đến việc trình bày báo cáo một cách rõ ràng, dễ hiểu và logic để người đọc có thể dễ dàng theo dõi và hiểu được thông tin trình bày.

Công ty Cổ phần Công nghiệp MECI Sài Gòn

Chúng tôi là

nhà xưởng

"Ô Sin"

Scroll to Top