Ảnh bìa bài viết Lực lượng sản xuất

Lực lượng sản xuất là gì? Những kiến thức về LLSX cần ghi nhớ

5/5 - (1 bình chọn)

Lực lượng sản xuất đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động phát triển kinh tế và xã hội. Quan hệ sản xuất trong hệ thống thay đổi tác động đến kiến trúc thượng tầng, hình thái kinh tế. Vậy, vai trò của lực lượng sản xuất là gì, và nó có mối quan hệ như thế nào với quan hệ xã hội? Cùng MECI tìm hiểu qua bài chia sẻ hôm nay nhé!

Lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất (LLSX) là tất các các yếu tố và nguồn lực tham gia vào quá trình sản xuất hàng hoá và dịch vụ trong xã hội. Năng lượng thực tiễn được tạo thành đó sẽ cải biên được thế giới tự nhiên theo nhu cầu và sự phát triển của con người. Do đó, lực lượng sản xuất phản ánh rất rõ trình độ con người đã chinh phục giới tự nhiên.
Về mặt cấu trúc, chúng ta có hai bộ phận cơ bản của lực lượng sản xuất là:

 • Tư liệu sản xuất: tất cả những tư liệu dùng để triển khai sản xuất, gồm công cụ sản xuất và đối tượng người dùng lao động. Trong đó, đối tượng lao động có thể là từ tự nhiên hoặc tự tạo ra. Nghiên cứu công cụ sản xuất chúng ta sẽ biết được rõ nhất trình độ chinh phục tự nhiên của con người.
 • Người lao động: Chủ thể sẽ là quy trình lao động sản xuất, là người tạo ra tư liệu sản xuất. Năng lực phát minh sáng tạo chính là yếu tố đặc biệt quan trọng trong yếu tố của lực lượng sản xuất.
Minh hoạ hình ảnh lực lượng sản xuất tại một doanh nghiệp
Người lao động là một trong những lực lượng sản xuất

Những vai trò của lực lượng sản xuất theo Triết Học

Lực lượng sản xuất đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống triết học Mác-Lênin. Đặc biệt, LLSX có vai trò trong việc hiểu về cơ sở hạ tầng và cấu trúc xã hội. Dưới đây là chi tiết về vai trò của lực lượng sản xuất theo triết học:

Quyết định lượng và chất của đời sống và xã hội

Lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định về cả lượng và chất của đời sống và xã hội. Từ đó, nó tạo ra cơ hội cho sự phát triển và thay đổi mối quan hệ sản xuất để phản ánh sức mạnh và tiến bộ của xã hội.

Về lượng:

 • Lực lượng sản xuất quyết định khả năng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Nó tạo ra các ảnh hưởng đến lượng cung và cầu trong xã hội. Sự phát triển LLSX có thể tăng cường năng suất lao động và sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn.
 • Sự tiến triển về lượng không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo ra nhu cầu mới. LLSX phát triển mở ra những khía cạnh mới của đời sống xã hội và mở rộng lĩnh vực tiêu thụ.

Về chất:

 • Sự phát triển của lực lượng sản xuất thường đi kèm với mâu thuẫn với các quan hệ sản xuất cũ. Quan hệ sản xuất phải thích ứng với khả năng mới của LLSX để duy trì sự cân bằng trong xã hội.
 • LLSX tạo ra cơ hội để thay đổi mối quan hệ sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Các cuộc cách mạng xã hội thường xuất phát từ mối quan hệ sản xuất không còn phù hợp.
Minh hoạ lực lượng sản xuất có vai trò quyết định lượng và chất của đời sống xã hội
Vai trò lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội rất quan trọng

Phương tiện tiến hành sản xuất vật chất cho xã hội

Lực lượng sản xuất được xem là phương tiện thực hiện sản xuất vật chất cho xã hội. Con người, thông qua lao động và sự sáng tạo, chế tạo công cụ lao động và tạo ra lực lượng sản xuất. Sự tồn tại và phát triển của loài người không phải là do các yếu tố huyền bí mà là do sự hiện diện của lực lượng sản xuất và các phương thức kế tiếp trong lịch sử.

Người lao động là nhân tố hàng đầu và quyết định của lực lượng sản xuất. Yếu tố con người là chủ thể của sản xuất và xã hội; thiếu con người, xã hội sẽ không thể vận hành. Sự biến đổi của xã hội liên quan chặt chẽ đến vai trò của con người trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị.

Khoa học công nghệ có tác động lớn đến lực lượng sản xuất và sự phát triển xã hội. Cuộc cách mạng công nghiệp đầu tiên được kích thích bởi sự phát minh và ứng dụng máy hơi nước và các máy móc khác.

Kinh tế tri thức là nền tảng của sự phát triển xã hội, với công nghệ cao đóng vai trò quan trọng trong tạo ra sản phẩm và nâng cao năng suất lao động. Máy móc đã làm thay đổi toàn bộ phương thức sản xuất, tăng năng suất lao động và giảm chi phí. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, gen, và công nghệ vật liệu mới, kinh tế tri thức trở nên ngày càng quan trọng.

Quyết định quan hệ sản xuất tạo thay đổi hình thái KT – XH

Vai trò của lực lượng sản xuất trong triết học không chỉ giới hạn ở khía cạnh kỹ thuật và kinh tế. Mà, nó còn ảnh hưởng sâu sắc đến cấu trúc và hình thái xã hội tạo ra các cơ hội và thách thức cho sự phát triển và tiến bộ của nhân loại.

Sự phát triển của công nghệ và tự động hóa làm thay đổi cách mà người lao động sử dụng tư liệu sản xuất. Cách con người tương tác với máy móc và công cụ, cũng như quản lý cũng thay đổi. Đồng thời, cơ cấu kinh tế của một xã hội sẽ dần chuyển đổi, ví dụ từ nông nghiệp đến công nghiệp và sau cùng là dịch vụ.

Các mối quan hệ sản xuất được hình thành và tổ chức theo cách có thể tạo ra xã hội chia lớn hoặc đồng đẳng. Sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ mở ra cơ hội cho sự tiến bộ xã hội. Nhưng, nó cũng có thể làm tăng độ chia rẽ và bất bình đẳng. Các nảy sinh của cuộc cách mạng và thay đổi cấu trúc xã hội cũng sẽ xảy ra.

Hình thái kinh tế - xã hội chịu tác động từ quan hệ sản xuất
LLSX tác động đến quan hệ sản xuất và tạo ra thay đổi ở hình thái KT- XH

Tính chất của lực lượng sản xuất

Tính chất của lực lượng sản xuất có những điểm quan trọng sau:

 • Lực lượng sản xuất không phải là một thực thể tĩnh lặng mà luôn trong quá trình thay đổi và phát triển. Sự tiến bộ công nghệ và sự phát triển của nguồn nhân lực đều ảnh hưởng đến tính động lực của nó.
 • Các yếu tố trong lực lượng sản xuất không tồn tại độc lập mà luôn tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Ví dụ, công cụ lao động và người lao động phải phối hợp để tạo ra sản phẩm.
 • Cơ cấu và thành phần của lực lượng sản xuất thay đổi theo thời gian. Sự tiến triển trong công nghệ, thay đổi trong nguồn nhân lực, và các yếu tố khác đều tác động đến sự biến đổi này.
 • Lực lượng sản xuất không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn đến xã hội. Nó có thể tạo ra các thay đổi trong lối sống, giáo dục, và cả cấu trúc gia đình. LLSX tương tác mật thiết với quan hệ sản xuất, tức là cách xã hội tổ chức và quản lý quá trình sản xuất. Sự không đồng đều trong quan hệ sản xuất có thể ảnh hưởng đến cách lực lượng sản xuất hoạt động.

Yếu tố tác động mạnh nhất trong kết cấu lực lượng sản xuất

Kết cấu của lực lượng sản xuất gồm những gì?

Kết cấu của lực lượng sản xuất bao gồm hai thành phần chính: người lao động và tư liệu sản xuất.

Về người lao động: Người lao động có vai trò chủ động trong việc chế tạo công cụ lao động và sáng tạo, cải tiến công nghệ sản xuất. Sự sáng tạo và kết hợp yếu tố cấu thành của tư liệu sản xuất là nhờ vào khả năng của người lao động. Vai trò của người lao động ngày càng tăng lên, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ và máy móc ngày càng phát triển.

Về tư liệu sản xuất, gồm:

 • Công cụ lao động: đó là các dụng cụ, máy móc, và thiết bị được sử dụng để tác động trực tiếp lên đối tượng lao động và biến đổi nó thành sản phẩm. Ví dụ, máy cưa, máy may, và máy là những công cụ lao động.
 • Phương tiện lao động: là bao gồm cơ sở hạ tầng như nhà máy, xí nghiệp, đường sắt, cảng, và hệ thống giao thông vận tải. Phương tiện lao động không trực tiếp tác động lên đối tượng lao động mà hỗ trợ quá trình sản xuất và phân phối.

Tư liệu sản xuất chủ yếu là những yếu tố vật chất nhưng cũng bao gồm khía cạnh nhân văn, như kiến thức và kỹ năng của lao động. Trong quá trình phát triển, vai trò của tư liệu sản xuất có thể thay đổi, đặc biệt là trong bối cảnh sự phát triển của công nghệ và tiến bộ xã hội.

Sơ đồ kết cấu LLSX
Sơ đồ kết cấu LLSX tổng quan

Yếu tố mạnh nhất trong kết cấu LLSX

Trong kết cấu lực lượng sản xuất (LLXS), mỗi yếu tố đều đóng góp vào quá trình sản xuất và phát triển xã hội. Người lao động được coi là yếu tố mạnh nhất trong kết cấu lực lượng sản xuất do vai trò toàn diện và quyết định của họ trong sự phát triển xã hội.

Bởi vì, sự sáng tạo, linh hoạt, và khả năng tiến bộ của người lao động tạo ra động lực chính để xã hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống. Năng lực trí tuệ và kỹ năng của người lao động ngày càng trở thành yếu tố quyết định sự cạnh tranh và phát triển bền vững của một quốc gia.

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là một quá trình tương tác đổi chiều quan trọng trong sản xuất. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và người lao động, hai yếu tố này không chỉ phụ thuộc vào nhau mà còn ảnh hưởng lẫn nhau.

Tư liệu sản xuất cung cấp nguồn lực và công cụ, trong khi người lao động sáng tạo và tối ưu hóa việc sử dụng chúng. Sự tương tác này quyết định đến hiệu suất và chất lượng sản xuất. Nếu không có sự phối hợp, quá trình sản xuất sẽ gặp khó khăn và không thể hoạt động hiệu quả, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Lực lượng sản xuất là tổ hợp động lực mạnh mẽ đằng sau sự phát triển kinh tế và xã hội. Tư liệu sản xuất và người lao động không chỉ phụ thuộc vào nhau mà còn ảnh hưởng lẫn nhau quyết định đến sự thành công của quá trình sản xuất. Hy vọng MECI đã giúp bạn hiểu rõ về khái niệm, vài sự tương tác đặc biệt giữa tư liệu sản xuất và người lao động.

Câu hỏi thường gặp

Lực lượng sản xuất là gì?

Lực lượng sản xuất là sự kết hợp giữa người lao động và tư liệu sản xuất, tạo nên động lực chính đằng sau quá trình sản xuất và phát triển kinh tế của một xã hội.

Lực lượng sản xuất có những vai trò nào?

Lực lượng sản xuất đóng vai trò quyết định lượng và chất của đời sống và xã hội; Phương tiện tiến hành sản xuất vật chất cho xã hội; Quyết định quan hệ sản xuất tạo thay đổi hình thái KT – XH.

Yếu tố tác động mạnh nhất trong kết cấu lực lượng sản xuất là gì?

Yếu tố tác động mạnh nhất trong kết cấu lực lượng sản xuất là người lao động, do vai trò quyết định của họ trong quá trình sản xuất và sáng tạo.

Công ty Cổ phần Công nghiệp MECI Sài Gòn

Chúng tôi là

nhà xưởng

"Ô Sin"

Scroll to Top